Het secretariaat en de ledenadministratie wordt verzorgd door:

Secretariaat Zaterdagacademie
p/a Heggeranklaan 20
5643 BR Eindhoven
E-mail: Zaterdagacademie@gmail.com

Locatie lessen: (Let op: geen postadres!)

Vakcollege Eindhoven
Piuslaan 93
Eindhoven

Facebook Twitter