Het secretariaat en de ledenadministratie wordt verzorgd door:

Secretariaat Zaterdagacademie
p/a Diamantring 104
5629 GS Eindhoven
E-mail: Zaterdagacademie@gmail.com

Locatie lessen: (Let op: geen postadres!)

Vakcollege Eindhoven
Piuslaan 93
Eindhoven

Facebook Twitter