Er wordt lesgegeven in groepen van maximaal 15 cursisten. U kunt kiezen uit: Modeltekenen, Schilderen, en in drie groepen: Tekenen en schilderen. Via het menu hiernaast kunt u meer informatie over de cursussen bekijken.

In alle cursussen ligt het accent op de eigen creatieve en beeldende ontwikkeling. De verschillende docenten geven hier vanuit hun eigen visie en ervaring begeleiding bij. Bij alle cursussen speelt het experiment een belangrijke rol: het gaat niet alleen om de mooie plaatjes, ook hoe je er toe komt is belangrijk.

De contributie voor modeltekenen bedraagt € 222,50 voor een cursusjaar, voor de overige groepen € 202,50.

Cursist aan het werk Cursist aan het werk Cursist aan het werk