Exposities 2020 en 2021


Ieder jaar orgniseert de zaterdagacademie een tentoonstelling dat een overzicht geeft van het werk van de leden in het afgelopen jaar. Deze pagina geeft een overzicht van de tentoonstellingen in 2020 en 2021.

vanwege de cornonapandemie waren deze tentoonstellingen vooral virtueel.

Digitale Expositie 2021


Digitale Expositie 2020